fbpx
EBotex logo website
EBotex logo website

Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

EBotex BV gevestigd aan de Huisweersterweg 1, 9628 TS te Siddeburen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Algemeen

EBotex BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld correspondentie en telefonisch contact
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende webpagina’s
 • Internetbrowser en apparaat type (smartphone, tablet, laptop of pc)

Met welk doel en op basis van welke grondslag EBotex persoonsgegevens verwerkt

EBotex BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw bestelling
 • Het afhandelen van de betaling
 • Verzenden van onze digitale nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • EBotex analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang bewaart EBotex BV persoonsgegevens

EBotex BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de activiteiten en doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Tenzij op grond van een wettelijke regeling, het recht een langere bewaarperiode voorschrijft.


Gegevenswerking met derde partijen

Wij werken onder andere met;
 • DHL (Pakketbezorger)
 • YourMailingListProvider/MailChimp (Versturen van digitale nieuwsbrieven, 1 keer per maand)
 • MultiSafePay (Voor het verwerken van betalingen)
 • PayPal (Voor het verwerken van betalingen)
 • Feedback Company (Nadat u uw bestelling heeft ontvangen, krijgt u de mogelijkheid om EBotex BV te beoordelen. U heeft de mogelijkheid om bij Feedback Company om met uw naam of anoniem EBotex BV te beoordelen)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


EBotex BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. EBotex BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Klik hier voor meer informatie: 

Cookieinformatie autoriteit persoonsgegevens

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Voor het aanvragen van een verwijdering van uw persoongegevens, dient u contact op te nemen met info@ebotex.nl. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander persoon, of een door u genoemde organisatie te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@ebotex.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. EBotex BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. EBotex BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EBotex BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ebotex.nl. EBotex BV heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • SSL: Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
EBotex BV